Justin Bonomo对Big Huni没有通知他他感染了COVID-19感到愤怒

Justin Bonomo在社交媒体上炸开了锅,因为他的WSOP对手Chris “Big Huni” Huni…