PokerGO宣布欧洲超级豪客碗赛程

今年8月,PokerGO将其最受欢迎的系列赛之一带到欧洲。 欧洲超级豪客碗–包括九场买入从25,0…